Package pl.koziolekweb.pmt

Zawiera klasy PMT.

See:
          Description

Class Summary
PrivateMemberTester Klasa służy do uruchamiania metod prywatnych i ustawiania pól prywatnych obiektów w trakcie testów jednostkowych.
 

Package pl.koziolekweb.pmt Description

Zawiera klasy PMT.Copyright © 2009 Koziolekweb. All Rights Reserved.