Ogólna informacja o projekcie

Strona ta zawiera przegląd różnych dokumentów i łączy, które stanowią część ogólnych informacji o tym projekcie. Całość tej treści jest automatycznie generowana przez Maven w sprawie tego projektu.

Przegląd

Dokument Opis
Continuous Integration Poniżej znajduje się łącze do definicji wszystkich systemów Continuous Integration, które regularnie i często kompilują i testują kod.
Licencja projektu Poniżej znajduje się łącze do licencji projektu.
Listy emailowe Dokument ten zawiera informacje o subskrypcji i archiwum list emailowych tego projektu.
Menadżer wtyczek Lista wtyczek w zdefiniowana w menadżerze wtyczek.
Project Summary This document lists other related information of this project
Repozytorium z kodem źródłowym Poniżej znajduje się łącze do repozytorium kodu źródłowego dostępnego z poziomu przeglądarki.
System śledzenia zadań (Issue Tracking) Poniżej znajduje się łącze do systemu śledzenia zadań (issue management system) dla tego projektu. Zadania (błędy, rozbudowa funkcjonalności, prośby o zmiany) mogą być dodawane i wyszukiwane pod podanym adresem.
Witamy na stronach Private Member Testing biblioteka do testowania prywatnych elementów klas.
Wtyczki projektu Lista wtyczek i wtyczek raportowych używanych w tym projekcie
Zależności Dokument ten zawiera listę zależności projektu i dostarcza informacje na temat każdej z zależności.
Zespół projektu Dokument ten dostarcza informacji o członkach zespołu projektu. Są to osoby, które wniosły jakiś wkład do tego projektu.