Przegląd

Projekt ten korzysta z systemu Subversion do zarządzania swoim kodem źródłowym. Informacje o używaniu systemu Subversion można znaleźć pod adresem http://svnbook.red-bean.com/.

Dostęp przez przeglądarkę

Poniżej znajduje isę łacze do kodu źródłowego dostępnego z poziomu przeglądarki.

Dostęp anonimowy

Kod źródłowy jest dostępny poprzez anonimowy SVN za pomocą komendy:

$ svn checkout http://private-member-testing.googlecode.com/svn/trunk/ PMT

Dostęp dla developerów

Każdy ma dostęp do repozytorium Subversion za pomocą protokołu HTTPS, ale developerzy muszą korzystać z repozytorium Subversion przez HTTPS.

$ svn checkout https://private-member-testing.googlecode.com/svn/trunk/ PMT

Aby wysyłać zmiany do repozytorium, wykonaj następujące polecenie (svn zapyta o Twoje hasło)

$ svn commit --username your-username -m "A message"

Dostęp zza zapory sieciowej

Użytkownicy, którzy znajdują się za firmową zaporą sieciową blokującą dostęp do repozytorium Subversion za pomocą protokołu HTTP, mogą uzyskać dostęp do repozytorium używając dostępu developerów:

$ svn checkout https://private-member-testing.googlecode.com/svn/trunk/ PMT

Dostęp poprzez proxy

Klient systemu Subversion może korzystać z serwera proxy, jeśli go tak skonfigurujesz. Najpierw zmień plik konfiguracyjny w sekcji "servers", aby wskazać używany serwer proxy. Położenie pliku zależy od systemu operacyjnego. Pod Linuksem lub Unixem znajduje się w katalogu "~/.subversion". Pod Windows znajduje się w katalogu "%APPDATA%\Subversion". (Spróbuj wykonać polecenie "echo %APPDATA%", zwróć uwagę, że jest to katalog ukryty).

W pliku znajduje się opis co należy zrobić. Jeśli nie masz tego pliku, pobierz najnowszą wersję klienta Subversion i uruchom dowolną jego komendę; spowoduje to utworzenie katalogu i szablonów plików z konfiguracją.

Przykład: Otwórz plik 'servers' i dodaj coś takiego:

[global]
http-proxy-host = your.proxy.name
http-proxy-port = 3128