Użycie

Instalacja

Żeby rozpocząć używanie PMT należy ściągnać ostatnioa wersję. Można tego dokonać na kilka sposobów.

Pobranie archiwum

Najprościej jest pobrać archiwum .jar z repozytorium. W repozytoorium jest przechowywany kod źródłowy w plikach source oraz dokumentacja w plikach javadoc.

Samodzielna kompilacja

W tym celu potrzebny będzie Apache Maven w wersji 2.0.8. Kod można pobrać z repozytorium kodu gotowego lub też z repozytorium roboczego. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Pobranie jako zależności za pomocą Maven 2

Istnieje też możliwość pobrania pmt jako zależności Maven 2. W tym celu należy w pliku pom.xml umieścić adres repozytorium z kodem:

<repositories>
    <repository>
        <id>pmt</id>
        <url>http://private-member-testing.googlecode.com/svn/maven2/</url>
        <releases>
            <enabled>true</enabled>
        </releases>
        <snapshots>
            <enabled>false</enabled>
        </snapshots>
    </repository>
</repositories>

Następnie należy dodać w zależnościach projektu:

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>pl.koziolekweb.pmt</groupId>
        <artifactId>PMT</artifactId>
        <version>0.2</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>